Založ si blog

Problém dezinformácií v slovenskom mediálnom priestore

Problém dezinformácií v mediálnom priestore Slovenska (aj Českej republiky) je čoraz vypätejší. Skrytá informačno-psychologická vojna je už v plnom prúde a ohrozuje národnú bezpečnosť štátu.

Spravodajské portály v Spojených štátoch amerických sú plné správ o nedávno zverejnenom vyšetrovaní činnosti deštruktívnej tajnej skupiny zameranej na podkopávanie demokratických základov vo svete.

Odborník na národnú bezpečnosť a špecialista na spravodajské služby Dr. Egon Cholakian vo svojom príhovore odhalil podrobnosti niekoľkoročného vyšetrovania, ktoré ukázalo, že Slovensko a Česká republika sú uprostred plánovaného útoku antikultových organizácií zameraného na zničenie demokratických hodnôt. Podľa ich plánov má byť Slovensko prvou krajinou v Európskej únii, kde bude demokracia zničená pomocou ich metód propagandy a dezinformácií, a ďalej sa podľa ich plánu bude táto osvedčená schéma aplikovať na všetky ostatné krajiny Európskej únie s cieľom totálneho víťazstva nad demokraciou.

Vyšetrovanie odhalilo, že s cieľom otestovať svoje metódy začali antikultové organizácie aktívny informačný útok na medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA. Pomocou rovnakého typu diskreditačných článkov a pseudoodborných stanovísk zaviedli démonizujúce naratívy, aby hnutie kompromitovali v očiach verejnosti. Označili spoločenské hnutie za „sektu“ napriek tomu, že činnosť členov hnutia sa vykonáva vo viac ako 180 krajinách v plnom súlade s medzinárodným právom a štátnou legislatívou. Toto hnutie realizuje spoločensky významné výskumné projekty v oblasti klimatických zmien, analyzuje geodynamické zmeny planéty a informuje spoločnosť o tejto problematike. Dobrovoľníci hnutia svojimi aktivitami významne prispeli a prispievajú k dosiahnutiu kľúčových cieľov OSN zameraných na vytvorenie udržateľnej budúcnosti pre celé ľudstvo.

Cieľom znevažovania spoločenského hnutia ALLATRA je vytváranie jeho negatívneho obrazu v informačnom priestore pre následnú diskreditáciu nežiaducich predstaviteľov orgánov, ich obviňovanie v súvislosti s týmto verejným hnutím. To dáva príležitosť antikultovým organizáciám zasahovať do politických procesov štátu a manipulovať verejnú mienku.

Tento príklad ukazuje agresívnu a účinnú metodiku diskreditácie a podkopávania demokratických práv. Ak aj takú čistú a zákony dodržiavajúcu organizáciu, akou je ALLATRA, použili ako „nástroj zastrašovania“, čo sa potom dá urobiť s povesťou akejkoľvek inej nežiaducej osoby? Takéto metódy môžu premeniť povesť akéhokoľvek politika alebo organizácie z bielej na čiernu.

Pozrime sa názorne na ich metódy ovplyvňovania verejnej mienky na príklade nedávneho článku uverejneného 29. apríla na populárnom spravodajskom portáli sme.sk. V tomto článku autor zároveň diskredituje spoločenské hnutie ALLATRA a politickú osobnosť Martinu Šimkovičovú. Psychologicky pôsobí na vedomie ľudí tým, že ako obraz, ku ktorému má verejnosť dlhodobo negatívny vzťah, používa nacistický spolok Ultima Thule a bez uvedenia akýchkoľvek argumentov a dôkazov tento negatívny obraz bezdôvodne spája so spoločenským hnutím ALLATRA, ktoré s ním nemá nič spoločné ani vecne, ani ideologicky. Ďalej autor, keď už vytvoril jednu negatívnu imidžovú súvislosť, bezdôvodne priťahuje ministerku kultúry Slovenskej republiky Martinu Šimkovičovú, ktorá tiež nemá nič spoločné ani s Ultimou Thule, ani so spoločenským hnutím ALLATRA. Z uvedeného vyplýva, že tento článok je jednoznačne hanlivý a je zameraný na diskreditáciu politickej povesti Šimkovičovej , čo má v dôsledku vytvoriť u verejnosti nedôveru k jej politickým krokom. 

A nakoniec niet divu, prečo autor článku o nej vytvára negatívny obraz. Veď nedávno vyjadrila svoj aktívny postoj proti dezinformáciám v slovenských médiách. Zdá sa, že autor článku je nástrojom v rukách antikultových organizácií, ktorým neprospieva Šimkovičovej postoj pri obrane čestnosti a transparentnosti slovenských médií. Veď cieľom antikultových organizácií je podkopávať a oslabovať demokratickú spoločnosť na Slovensku zavádzaním dezinformácií prostredníctvom médií.

https://blog.sme.sk/macuha/spolocnost/simkovicovej-ultima-thule?ref=tit

Takéto metódy informačnej vojny aktívne využívajú antikultové organizácie ako najjednoduchší a najúčinnejší spôsob podnecovania vnútorných konfrontácií a konfliktov v krajine. Na dosiahnutie tohto výsledku im napokon stačí naverbovať skorumpovaných novinárov a autorov obsahu, ktorí začnú propagovať naratívy priaznivé pre antikultistov. Zároveň ako pôvodcovia tohto neporiadku zostávajú neviditeľní.

Vďaka vyšetrovaniu spravodajského experta E. Cholakiana sa odhalil ich opakujúci sa model vytvárania zmätku a dezinformácií v spoločnosti: prostredníctvom naverbovaných agentov vplyvu vytvoria niekoľko hanlivých článkov na rôznych platformách a títo novinári potom, odvolávajúc sa na svoje hanlivé články, navzájom vytvárajú zdanie masovej verejnej mienky. Hoci v skutočnosti za celou touto informačnou vlnou stojí jeden objednávateľ – antikultové organizácie. Týmto spôsobom sa snažia vytvoriť dominantnú verejnú mienku, ktorú vkladajú ľuďom do hláv, podkopávajú náš psychický stav a vyvolávajú v nás opozičné nálady proti úradom.

Na čo to robia? Pozrime sa na výsledky ich podvratnej činnosti na príklade Ukrajiny. Ako priviedli krajinu do súčasného stavu? Veď konali tými istými metódami, ktoré sa teraz aktívne používajú na podkopávanie a oslabovanie demokratickej spoločnosti na Slovensku a v celej Európskej únii.

Na Ukrajine sa ich aktivity podobne začali diskreditáciou vládnych predstaviteľov s cieľom podkopať dôveru verejnosti vo vládu, podporiť ľudovú konfrontáciu a vytvoriť masové revolučné nálady, ako to bolo počas Majdanu. Potom začali predstavitelia antikultových skupín na čele s organizáciou RACIRS označovať Ukrajincov za sektárov a neonacistov. V tejto súvislosti zoberme do úvahy vyjadrenie archijereja Novopašina, jedného z predstaviteľov antikultu: „Dovoľte, aby som pripomenul, že tak to bolo aj na Majdane, keď na námestie v centre Kyjeva prišli tisíce sektárov. Teraz mnohí ľudia videli, že ukronacisti, príslušníci národných práporov vyznávajú pohanstvo, vykonávajú satanistické rituály, maľujú si telo nielen hákovými krížmi, ale aj satanistickými a okultnými symbolmi. V podstate sú to sekty.“

https://www.nsk.kp.ru/daily/27409/4608079/

Označenie Ukrajincov za sektárov poskytlo zámienku na manipuláciu inej krajiny – Ruska – aby sa zapojila do vojenského konfliktu a začala „brániť“ Ukrajincov pred nimi samými na základe ohováračskej antikultovej propagandy. Koniec koncov, antikultové organizácie používajú nacistické propagandistické metódy štvania národov proti sebe, keďže antikult je nový druh nacizmu využívajúci najnovšie techniky deštruktívneho pôsobenia na spoločnosť. A nie je žiadnym tajomstvom, že iniciátormi vojenských akcií na Ukrajine boli antikultové organizácie.

Všetci vieme, kam to Ukrajinu priviedlo. Chceme sa aj my na Slovensku ocitnúť v podobnej situácii, keď každý deň je bojom o prežitie, keď ľudia zostávajú zakrvavení a bez prostriedkov pod neustálym ostreľovaním a musia vyťahovať telá svojich detí spod trosiek zničených horiacich domov zasiahnutých raketovými útokmi?

Počas takýchto nepokojov sa prijímajú protidemokratické a protiľudské zákony, keď sú občania zbavení základných ľudských práv. Podľa novozavedeného zákona má už vojenské vedenie Ukrajiny právo obmedziť slobodu pohybu občanov, násilne odcudziť majetok pre potreby štátu a obmedziť právo na slobodu myslenia a prejavu. Rozvíjať takéto masové nepokoje a otriasať spoločnosťou zvnútra je pre antikultistov výhodné. Napokon, v tomto čase posilňujú svoju agentúrnu sieť vplyvu, prostredníctvom ktorej presadzujú postoje a zákony totalitného režimu.

Príkladom toho, ako sa žije ľuďom v totalitných krajinách, kde sú zbavení demokratických ľudských práv, môžeme vidieť v Číne, kde sa rozvinulo masové prenasledovanie praktizujúcich Falun Gong, mierovej organizácie zaoberajúcej sa cvičeniami čchi-kungu. Ich brutálne prenasledovanie viedlo až k vyhnaniu do pracovných táborov, násilnému umiestneniu do psychiatrických liečební a dokonca k mučeniu, ktoré často viedlo k ich umučeniu na smrť. Dokonca aj odoberanie orgánov ešte žijúcim ľuďom vyšlo najavo, keď bývalý čínsky vojenský lekár napísal v roku 2006 denníku TheEpocTimes šokujúce informácie. Zamestnankyňa nemocnice v severnej Číne uviedla, že jej bývalý manžel, neurochirurg z tej istej nemocnice, sa v rokoch 2001 až 2003 podieľal na odoberaní rohoviek približne 2 000 uväzneným nasledovníkom Falun Gong. Tvrdí, že v čase extrakcie boli ešte nažive. Každému normálnemu človeku sa takéto metódy riešenia kompromitovaných organizácií zdajú byť otrasné. Ale Alexander Dvorkin, vodca antikultu, vyjadril svoju solidaritu s prenasledovaním Falun Gongu na čínsko-ruskom antikultovom fóre, čo nie je prekvapujúce. Koniec koncov, prívrženci antikultu veria, že sadistické metódy deprogramovania sú najúspešnejším spôsobom boja proti kultom.

Aké ďalšie ciele majú títo antikultisti pre demokratický svet, možno pochopiť z ich vyhlásení: „Moderný Západ sa svojimi názormi a činmi začína čoraz viac podobať totalitnej sekte,“ napísal jeden spravodajský portál.

https://regnum.ru/article/2180782

To znamená, že pre nich sú všetky denominácie okrem pravoslávnej cirkvi sektami. Z tohto postoja napokon profitujú aj antikultové organizácie, keďže pravoslávna cirkev s nimi úzko spolupracuje v spoločnom odpore proti sektám. Tu je vyjadrenie jedného z vedúcich misijného oddelenia: „Hlásame bohumilosť ruského – pravoslávneho ducha, ktorý je jediným štátotvorným duchom, a bránime ho do smrti… Nie my sme sa odtrhli od nich, ale oni od nás. Nie oni sú Cirkev, ale iba my a brány pekelné nás nepremohli… Aktivita na spôsob tzv. medzikonfesijného dialógu je pokusom vyhovieť štátu, oklamať pravých pravoslávnych veriacich a vytvoriť ilúziu mierotvornosti pre neveriacich. Predĺžiť agóniu ich pobytu vo svete. Je to biznis a nemá to nič spoločné s božským dielom budovania pokoja.

https://ruskline.ru/news_rl/2024/04/20/mirotvorcheskii_i_bogoslovskii_dialog_s_inoslavnymi_bolee_ne_imeet_smysla

To znamená, že všetky ostatné náboženské organizácie sú pre nich sekty. A v informačnom priestore sa už objavujú naratívy, že katolicizmus je vedúcou krvavou sektou. Podľa nacistickej ideológie anti-kultu treba ľudí pred sektármi zachraňovať silou, akýmikoľvek prostriedkami. Čo môžeme očakávať ďalej? Že celá katolícka cirkev na území Slovenska bude vystavená masovému prenasledovaniu? A potom nás prídu do našej krajiny „zachraňovať“ pred katolíkmi, pričom krajinu uvrhnú do vojenskej konfrontácie. A následne do tohto konfliktu svojimi propagandistickými metódami zatiahnu celú Európsku úniu. Vláda zostane bezmocná, pretože jej autorita a dôvera ľudí v ňu budú podkopané pomocou propagandy antikultov. V snahe ešte viac zdiskreditovať súčasnú vládu budú podkopávať situáciu v krajine až do takej miery, že na politické pole Slovenska presadia svoje bábky. Tieto politické bábky budú usmerňovať vývoj situácie smerom priaznivým pre antikulty, rozdeľovať národy medzi sebou, čo povedie k ďalšiemu rozpadu Európskej únie a rozpúta rozsiahly medzinárodný konflikt. A potom môžeme zabudnúť na stabilný a pokojný život ako doteraz s demokratickými hodnotami a všeobecnými ľudskými právami.

Najhoršie je, že my, bežní občania, sme terčom ich plánu, pretože nám vnucujú svoje naratívy. Dr Cholakian vo svojom príhovore verejnosti vysvetlil, ako sa chrániť pred dezinformáciami a ako sa dezinformácií zbaviť. Veď tým, že si ich postoje púšťame do hlavy, sami prispievame k tomu, že ich nacistické propagandistické metódy fungujú a ich plány sa stávajú skutočnosťou. Preto nastal čas otvorene o tom hovoriť, vyniesť na svetlo ich tajné plány a zabrániť im zničiť náš štát a našu vládu, ktorá bráni demokratické hodnoty v našej krajine a snaží sa pripraviť nás o našu pokojnú existenciu. Ale hlavne, nedovoľme im ovládať naše myslenie.

Rumble: Boj za slobodu slova

24.06.2024

Sloboda slova a sloboda masmédií nie sú prepychom alebo abstraktnými pojmami, ale základom, na ktorom sa stavia demokracia. Len slobodný prístup k informáciám a možnosť otvorenej diskusie umožňujú ľuďom vytvárať si vlastné názory, kriticky posudzovať moc a prijímať informované rozhodnutia. Doterajšie trendy však ukazujú, že sa sloboda slova zhoršuje. Podľa nedávnej [...]

Dezinformácie: osobitný druh novodobej zbrane. Antikultisti ju vyskúšali voči Svedkom Jehovovým

20.06.2024

Dnes existuje mnoho náboženstiev, ktoré spoločnosť uznáva, a nikomu sa nezakazuje ich vyznávať. Ľudia v nich nachádzajú zmysel, sú spokojnejší. Je tu však jedno veľké „ale”. Ak človek našiel pre seba zrnká pravdy v kresťanstve, islame, hinduizme alebo iných uznávaných svetových náboženstvách, jeho život by tým v dnešnej dobe nemal byť nijako ohrozený. [...]

Čím väčšia blbosť, tým hlasnejšie ju treba kričať do sveta

06.06.2024

„Konečne čerešne, ktoré sa dajú odkôstkovať,” potešila som sa miske čerešní, ktorú mi doniesol chlapec odvedľa. Maťko alebo Kubko, vnuk nebohého suseda. S bratom sa podobajú ako vajce vajcu, kedysi som sa snažila uhádnuť kto je kto, mali z toho veľkú srandu, tak som to vzdala. Májovky, čerešne, ktoré nikdy u nás nechýbali. Až teraz, keď vidím, koľko stojí v [...]

Kennedy

Nezávislému kandidátovi Kennedymu pridelil prezident Biden ochranku

15.07.2024 23:45

Environmentálny právnik nemá vo voľbách veľké šance. Jeho mítingy sú však pomerne populárne a priťahujú veľké davy.

hasiči Trenčín auto požiar

Byt na Rovniankovej ulici v Petržalke zachvátili plamene

15.07.2024 22:51

Oheň zachvátil byt na prvom poschodí.

vance, trump

Kompenzácia veku. Trump si za svojho viceprezidenta vybral mileniána, ktorý ho označil za idiota

15.07.2024 21:27, aktualizované: 23:10

Niekdajší šéf Bieleho domu si vybral relatívne mladého volebného partnera: Vance má 39 rokov, čo je presne polovica Trumpovho veku.

Viktor Orbán v Moskve, Vladimir Putin

Namiesto ministrov úradníci. Orbán pre „mierové misie“ dostal od Eurokomisie košom

15.07.2024 20:52, aktualizované: 22:52

Zrušená bola tiež tradičná návšteva eurokomisárov v predsedníckej krajine.

zanetajandova

Len ďalší Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 12446x
Priemerná čítanosť článkov: 1383x

Autor blogu

Kategórie